Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phân loại số

Vấn đề

Số 25 thuộc dạng số nào?
Chọn tất cả đáp án đúng: