If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ

Tìm hiểu cách chỉ ra số nào là số hữu tỉ và số nào là số vô tỉ. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video