If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về số hữu tỉ & số vô tỉ

Tìm hiểu các số vô tỉ và số hữu tỉ là gì và cách phân biệt chúng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video