If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Căn bậc hai của số thập phân

Học cách tìm căn bậc hai của một số thập phân. Bài toán được giải trong video này là p^2 = 0,81.

Thuyết minh video