If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng giá trị của căn bậc hai

Học cách ước lượng giá trị của căn bậc hai. Ví dụ, √32, √55, và √123. Chúng ta so sánh bình phương của các số nguyên với bình phương của số mà chúng ta đang lấy căn bậc hai.

Thuyết minh video