If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng giá trị của căn bậc hai

Học cách ước lượng giá trị của căn bậc hai. Ví dụ, √32, √55, và √123. Chúng ta so sánh bình phương của các số nguyên với bình phương của số mà chúng ta đang lấy căn bậc hai.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video