If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về căn bậc hai

Hãy học về ký hiệu của căn bậc hai và ý nghĩa của việc tìm căn bậc hai. Ngoài ra, học về cách giải các đẳng thức chứa căn bậc hai đơn giản.

Thuyết minh video