Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Rút gọn căn bậc hai

Chúng ta thường muốn tính toán với các số quen thuộc. Ví dụ, thay vì dùng √4, chúng ta chọn cách viết bằng 2. Khi căn bậc hai của một số lại không bằng một số nguyên, chẳng hạn như √20, thì chúng ta có thể làm thế nào? Không sao, chúng ta có thể viết 20 bằng 4⋅5 và dùng các tính chất đã biết để viết √(4⋅5) thành √4⋅√5, nghĩa là bằng 2√5. Chúng ta đã *rút gọn* √20. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video