If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rút gọn căn bậc hai

Chúng ta thường muốn tính toán với các số quen thuộc. Ví dụ, thay vì dùng √4, chúng ta chọn cách viết bằng 2. Khi căn bậc hai của một số lại không bằng một số nguyên, chẳng hạn như √20, thì chúng ta có thể làm thế nào? Không sao, chúng ta có thể viết 20 bằng 4⋅5 và dùng các tính chất đã biết để viết √(4⋅5) thành √4⋅√5, nghĩa là bằng 2√5. Chúng ta đã *rút gọn* √20. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video