If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Rút gọn căn bậc hai của phân số

Viết lại √(1/200) thành 1/(10*√2) và thành √2/20.

Thuyết minh video