Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về căn bậc hai

Ôn tập căn bậc hai và luyện tập giải các bài toán.

Căn bậc hai

Căn bậc hai số học của một số a không âm là số x không âm sao cho x2=a.
Ký hiệu cho căn bậc hai là 1 .
Tìm căn bậc hai của một số là ngược lại với bình phương một số.
Ví dụ:
4×4 hay 42 =16
Do đó 16=4
Nếu căn bậc hai của một số là số tự nhiên, số đó là số chính phương! Trong ví dụ này, 16 là số chính phương vì căn bậc hai của nó là số tự nhiên.
Muốn biết thêm về tìm căn bậc hai? Hãy xem video này.

Tìm căn bậc hai

Nếu ta không thể tìm ra số nào nhân với chính nó để được số đã cho trong căn bậc hai, ta có thể vẽ sơ đồ cây.
Ví dụ:
36=?
Đây là sơ đồ cây cho 36:
Vậy thừa số nguyên tố của 362×2×3×3.
Chúng ta đang tìm 36, nên chúng ta sẽ đưa các thừa số nguyên tố về hai nhóm giống nhau.
Chúng ta có thể sắp xếp các thừa số như sau:
36=2×2×3×3=(2×3)×(2×3)
Vậy (2×3)2=62=36.
Vậy nên, 366.

Luyện tập

Bài 1
64=?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Muốn làm thêm nhiều dạng bài như thế này? Nhấn vào bài tập này: Tìm căn bậc hai

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.