If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn số đối bằng dấu trừ

Giải thích về cách biểu diễn số đối phức tạp như -(-3).

Thuyết minh video