If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Số đối

Học về định nghĩa của số đối của một số.
Trên trục số, hai số (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
Đây là một số ví dụ:
4 là số đối của 4.
3 số đối của 3.

Luyện tập nào!

Bài 1A
Di chuyển dấu chấm đến số đối của 2.

Bài tập nâng cao

Hãy dùng trục số cho các câu hỏi dưới đây.
Bài 2A
Giá trị nào sau đây là số đối của A?
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.