If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh các số hữu tỉ

Vấn đề

Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?