If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp số hữu tỉ theo thứ tự

Sắp xếp 7/3, -5/2, 0, -2, -12/4, -3,25 theo thứ tự tăng dần.

Thuyết minh video