If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tự

Vấn đề

Sắp xếp các số vào các điểm tương ứng trên trục số.
Hãy bấm vào từng dấu chấm trên hình để chọn đáp án. Đáp án:
0, comma, 73
0, comma, left parenthesis, 6, right parenthesis
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?