If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính bán kính & đường kính khi biết chu vi

Bạn An thực hành tính bán kính và đường kính khi biết chu vi của hình tròn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho chúng ta một hình tròn có chu vi bằng 15,7 m và Đề bài hỏi chúng ta bán kính quần sáu này bằng bao nhiêu ở phía dưới thì chúng ta sẽ của hình tròn ở ở đây là một hình tròn và chúng ta biết rằng chu vi của hình tròn đáy bằng 15,7 m 15,7 m Đề bài hỏi chúng ta bán kính của hình tròn bằng bao nhiêu ra bán kính hình tròn chính là độ dài từ tâm của hình tròn đến một điểm bất kì nằm trên hình tròn đây sẽ là bán kính r và Đề bài hỏi chúng ta R bằng bao nhiêu hàng chúng ta vẫn còn nhớ công thức tính chu vi của hình tròn c = b nhân với 3,14 trong đó D là đường kính của hình tròn và đi đường kính bằng hai lần bán kính Vậy chúng ta có thể viết lại Công thức này thành c = r nhân hai nhân với 3,14 và 2 x 3,14 thì chứng minh có thể nằm ngang = 6,28 vậy nên vì chúng mình lại có thể viết lại thành c = r nhân với 6,28 ạ Và bây giờ thì dễ rồi chúng mình chỉ cần thay công thức mồ hôi nhé C chúng mình sẽ có bằng 15,7 7e ở bảng A a r Cần tìm nhân với 6,28 Vậy thì r cần tìm sẽ bằng 15,7 chia cho 6,28 và chứng minh sẽ là tính này sang bên này nhất chứng minh sẽ có 15,7 a chia cho 6,28 ra mình sẽ muốn chia cho 628 thay vì chia cho 6,28 bởi vì chia cho 628 thì sẽ dễ hơn rất là nhiều và nếu muốn làm như vậy thì mình sẽ phải nhân 6,28 với 100 nghĩa là mình cần phải chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số sẽ dịch chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số và chúng ta sẽ được 628 và khi làm như vậy được số chia thì mình sẽ cân làm tương tự với số bị chia nghĩa là một cũng cần di chuyển dấu phẩy này qua hai chữ số và chúng ta sẽ được 1570 và bây giờ mình sẽ có cách tính 1570 chia cho 628 thì sẽ lấy 15/6 15/6 được 22 nhân quả bằng 16 viết 6 Nếu một hai lên 2 = 4 C1 = 5 số 26 = 12 ừ ừ 300 chỉ được sáu mình sẽ lấy 10 thứ sáu người thì 6 bằng 4 mét bốn nhớ 1 7 - 6 = 15 - 2 = 3 và 1 - 1 là không vậy thì bây giờ nếu bạn muốn chi tiết thì mình sẽ biết số phận sau số 2 và mình sẽ thêm một số không phía sau 314 và mình sẽ được phép tính 3140 khi do 628 mình sẽ lấy 31 chia cho 6 ta muốn chia 6 ngược 55 x 8 = 40 phút không Nếu 4 5 nhân 2 bằng 10 thêm 4 = 14 biết 4 Nếu 15 x 6 = 30 thêm một bằng 31 và 3140 chỉ 3.440 sẽ là hết vậy thì mình sẽ có kết quả phép tính này là 2,5 mình sẽ viết lại bán kính cuồng dòng bằng 2,5 và đơn vị là mét à