If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Gọi tên các thành phần của một hình tròn

Bán kính, đường kính, tâm, và chu vi là các thành phần của một hình tròn. Hãy cùng tìm hiểu từng phần và xem chúng được định nghĩa như thế nào nhé. Được tạo bởi Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình vẽ một đường tròn và đánh dấu bán kính đường kính tâm và chu vi trước hết tìm thấy hình tròn chúng ta cần phải xác định tâm trước đã ở đây chúng ta sẽ lấy một điểm nằm tâm nhé chúng ta sẽ có tâm O ở đây và chúng ta sẽ ký dọn nó là o sau đó xoay compa xung quanh tâm O trộm ta sẽ được một đường tròn xoay công ta xung quanh tâm O trống ca sẽ được một đường tròn góc giỏi như vậy chúng mình đã vẽ xong đường tròn và đã xác định tâm O dính lấy chúng ta sẽ kí hiệu là tầm thấp đến bây giờ chúng mình sẽ đi tìm bán kính nhé điều đầu tiên chúng mình cần làm Đó chính là lấy một điểm bất kì trên đường tròn như vậy chúng ta sẽ anh ở đây Nối A với to chúng mình sẽ được một đoạn thẳng và đặt loa này cũng chính là bán kính nhé ra thì bán kính của một đường tròn là khoảng cách từ một điểm bất kì trên đường tròn với tâm của đường tròn đó Nên giả sử trên đường tròn chúng ta lấy thêm 1 điểm B là sử chúng ta lấy điểm B ở đây nối b&o thì đoạn OB + chính là một bán kính và đoạn OB sẽ có độ dài bằng đoạn 2 nhé chúng ta sẽ kí hiệu bán kính ở đây AB và O A Cả hai đều là bán kính tiếp đến súng ta sẽ đi tìm đường kính đường kính chính là một đoạn thẳng đi qua tâm của hình tròn và cắt đường tròn tại hai điểm bây giờ chúng mình cùng vẽ đó nhé ta sẽ có một đoạn thẳng đi qua tâm O cắt đường tròn tại hai điểm A vì chúng mình sẽ đặt lá d và e nhé d và e bây giờ chúng mình cùng nhìn này đi vào e đều là bán kính người không nắng và chúng đều có độ dài bằng nhau như vậy chúng mình có tính kết luận được rằng đường kính luôn luôn có độ dài gấp đôi bán kính và trung điểm của đường kính sẽ chính là tâm O đề nhất trung điểm của đường kính chia đôi đường kính ra thành hai đoạn bằng nhau cũng chính là bán kính sẽ chính là tâm O số mảnh sẽ ký hiệu đường kính ở đây Cuối cùng chúng ta đi tìm chu vi của đường tròn định nghĩa của chu vi của đường tròn là gì nhỉ chúng ta có thể hiểu chu vi của đường tròn là giả sử Nếu bây giờ chúng mình lấy một sợi dây là cuốn vừa khít xung quanh hình tròn đó Ừ thì độ dài của sợi dây đó sẽ chính là chu vi của đường tròn đây nhé Giả sử Bây giờ chúng mình lấy một sợi chỉ màu xanh và quấn quanh hình tròn này khi độ dừng này của sợi chỉ này sẽ chính bằng chu vi của đường tròn chúng ta sẽ kí hiệu đường màu xanh này sẽ chính là chu vi của đường tròn Bây giờ chúng mình cùng điểm lại kiến thức ngày hôm nay nhé đường than là một hình mà khoảng cách từ tâm đến các điểm của nó luôn luôn bằng nhau khoảng cách từ tâm đến một điểm bất kì trên đường tròn được gọi là bán kính đường kính tọa độ dài của đoạn thẳng đi qua tâm và Nối hai điểm bất kì trên đường tròn cuối cùng chu vi là độ dài bao quanh của đường tròn