If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chu vi của hình tròn

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Một hình tròn có chu vi là 113, comma, 04 cm.
Tính độ dài của đường kính hình tròn.
Sử dụng số 3,14 thay cho pi và viết kết quả dưới dạng số thập phân.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
cm
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?