Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Độ dài của một phần của hình tròn

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tính độ dài của đoạn màu xanh dương. (Tất cả các kích thước đều có đơn vị là cm.)
π=3,14. Thay π bằng 3,14 và nhập câu trả lời dưới dạng số thập phân.
cm