Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về chu vi của hình tròn

Ôn tập những kiến thức cơ bản về chu vi hình tròn và thử giải một số bài tập.

Chu vi của hình tròn là gì?

Chu vi của hình tròn là độ dài đường tròn bao quanh một hình tròn.
Bạn muốn xem lại định nghĩa các khái niệm về hình tròn (như pi, bán kính và đường kính)? Hãy xem video này.

Tìm chu vi hình tròn

Để tìm chu vi hình tròn, ta có thể dùng các công thức sau:
Chu vi=π×đường kính
Chu vi=2×π×bán kính
Bạn có thể xem lại chứng minh các công thức trên tại bài này.

Ví dụ 1: Tìm chu vi khi biết đường kính

Tìm chu vi hình tròn có đường kính bằng 3.
Công thức tìm chu vi hình tròn sử dụng đường kính là:
C=π×d
C=π×3
C=3×π
Ta có thể viết đáp án là 3π. Hoặc ta có thể thay π bằng 3,14 và thực hiện phép nhân.
C=3,14×3
C=9,42
Chu vi hình tròn là 3π hoặc 9,42.

Ví dụ 2: Tìm chu vi khi biết bán kính

Tìm chu vi hình tròn có bán kính bằng 8.
Công thức tìm chu vi hình tròn sử dụng bán kính là:
C=2×π×r
C=2×π×8
C=16×π
Ta có thể viết đáp án là 16π. Hoặc ta có thể thay π bằng 3,14 và thực hiện phép nhân.
C=3,14×16
C=50,24
Chu vi hình tròn là 16π hoặc 50,24.

Luyện tập

Bài 1
Giả sử bán kính hình tròn bằng 5. Tìm chu vi của hình tròn.
Bạn có thể nhập đáp án chứa π hoặc thay π bằng 3,14 và nhập kết quả dưới dạng số thập phân.

Làm thêm bài tập về chu vi hình tròn tại bài này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.