If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân với hình minh hoạ: 6 x 7981

Cùng dùng hình minh hoạ để tính 6 x 7981. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Hãy lấy 6 nhân với 7,981 Và cách chúng ta sẽ làm bây giờ là diễn tả hoặc chia 7,981 ra 7,000 cộng 900 cộng 80 cộng 1 Và sau đó 6 nhân 7,981 cũng giống như lấy 6 nhân 7,000 cộng 6 nhân 900 cộng 6 nhân 80 cộng 6 nhân 1 bản chất bạn đã phân chia số 6 ra Và giúp chúng ta chắc chắn vào việc đang làm Để tôi vẽ những ô kẻ ngang ở đây Vậy đây là 6, và chúng ta sẽ phải nghĩ về 6 nhân 7,000 là, 6 nhân 900, 6 nhân 80 và 6 nhân 1 Vậy tôi sẽ tạo ra một khoảng chữ nhật nhỏ giữa các số Để tôi làm nào Đây rồi Và chúng ta chỉ cần nghĩ về 6 nhân 7,000 là bao nhiêu 6 nhân 7 là 42 Vậy 6 nhân 7,000 là 42,000 6 nhân 900, một lần nữa, 6 nhân 9 là 54 Vậy 6 nhân 900 là 5,400 6 nhân 80, 80 là 8 lần 10 Vậy 6 nhân 8 là 48, nhưng nếu 6 nhân 80 hoặc 6 nhân 8 lần 10 nó sẽ là 48 lần 10 hay 480 Và cuối cùng, 6 nhân 1, tất nhiên sẽ bằng 6 Vậy để tìm ra kết quả, chúng ta chỉ phải viết tổng của từng số 6 nhân 7,000 cộng 6 nhân 900 cộng 6 nhân 80 cộng 6 nhân 1 là? Vậy hãy làm nó tại đây Nó sẽ là 42,000 cộng 5,400 cộng 480 cộng 6 Chúng ta cùng nhìn, ở hàng đơn vị, chúng ta chỉ có 6 ở đơn vị hàng chục, chúng ta chỉ có 8 Ở đơn vị hàng trăm, 4 cộng 4 là 8 Ở đơn vị hàng nghìn, 2 cộng 5 là 7 Và cuối cùng, ở đơn vị hàng chục nghìn, chúng ra chỉ có 4 Vậy chúng ta có 47,886 Vậy nó sẽ bằng 47,886 Và điều tôi khuyến khích bạn làm đó là hãy nghĩ về điều này thật sự nhấn mạnh những việc chúng ta đang làm Nó không quá khác so với những điều mà bạn đang làm với cách tính truyền thống Và đây là cách làm hữu hiệu để suy nghĩ về nó bởi vì bây giờ bạn thật sự hiểu điều gì đang diễn ra Và thực tế, khi mà bạn bắt đầu làm điều này nó đã ở trong đầu bạn, ít nhất là tôi cũng thế Đây là cách thực tế khi tôi cố gắng giải quyết các phép nhân Khi một người nói 6 nhân 7,981, nếu tôi chỉ nhìn vào nó và tôi đã không có mẩu giấy nào, tôi sẽ nói, được thôi 6 nhân 7,000 bằng bao nhiêu? Tôi sẽ nói, được thôi, đó là 42,000 Tôi sẽ cố ghi nhớ điều đó 6 nhân 900 bằng bao nhiêu? đó là 5,400 Vậy nếu tôi cộng nó với 42,000, tôi được 47,400 Sau đó, 6 nhân 80 bằng bao nhiêu? 480 Cộng nó vào với 47,400 để có được 47,880 Và sau đó, 6 nhân 1 bằng bao nhiêu? đó là 6 Cộng nó vào với 47,880, khi tiếp tục ghi nhớ trong đầu, nó sẽ là 47,886 Vậy nó giúp bạn hiểu cái gì thực sự khi bạn nhân các chữ số Và nó là một kĩ thuật hữu ích cho việc tính nhân trong suy nghĩ