If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 4 (Việt Nam)

Ước lượng kết quả của phép nhân các số có nhiều chữ số

Vấn đề

Ước lượng.
92×543
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?