If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng hình minh hoạ và các tính chất để làm phép nhân

Dùng kiến thức về hàng giá trị, tính chất phân phối, tính chất kết hợp và hình minh hoạ để biểu diễn những cách nhân khác nhau.  

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có điều mà mình mới làm trong video này là luyện tập một chút và rèn trực xác khi nhân các phép nhân Ừ vậy cho rằng chúng mình muốn nhân một phép tính 7.000 nhân với 6 bằng bao nhiêu 7.000 X6 bây giờ có thể một vài bạn sẽ nghĩ ngay ra cách làm hãy nhìn nào Nếu mình có bảy của cái gì đó và đây mình có 7.000 mình nhấn nó với 6 mình sẽ có 7.000 X6 và chứa mình có 42.000 vậy bạn có thể đi thẳng vào vấn đề tài nói nhìn này 6 x7000 sẽ là 42.000 khâu thất Tuyết Nếu bạn những nó thì như thế Ừ từ một cái xác định lí về phép tính là sáu X7 là 42 và chúng mình không chỉ nói về 7 chúng mình đang nói về 7.000 mình có 3 số 0 ở đây vậy mình sẽ có 42.000 và số 0 ở nặng này Ừ nhưng mình muốn chắc chắn răng chúng mình thật sự hiểu tại sao lại làm được như vậy Nó cũng giúp chúng mình tính nhanh hơn mà mình nhìn cũng bằng 1.000 X7 e27 x1000 đều là 7000 hết hoặc Bão thì hiểu nó như là 1.000 số 7 1.000 lần số 7.000 nhân với 6 các bạn có thể cho rằng có thể lấy 1000 nhân với 7 trước sẽ là 7.000 và sau đó nhân với 6 học bạn lấy 7 x16 trước và nó là ở ngay đây là tính chất kết hợp của phép nhân nó cho ta biết thay vì Lấy 1000 nhân 7 có thể lấy 7 nhân 16 trước sau đó đến 1.000 vậy chúng mình viết lại phép tính thành 1.000 nhân với nếu chúng mình nhân 7 với 6 trước thì mình sẽ đạt 1 sống hoặc ở ngoài Sống Hoặc là bể X6 những lưu ý rằng nó là 1.000 X7 X6 mình có thể lấy 1000 nhân để trước để có 7.000 Hoặc có thể lấy 7 nhân sáu trước chỉ cần bạn biết phải làm tiếp thế nào rồi đó lấy 7 X6 trước bạn sẽ có 42 em và bạn sẽ có 1.000 nhân với 42m bạn có thể coi nó như là 1.000 lần 42 hoặc đơn giản bạn có 42.000 khâu vậy một lần nữa chúng mình có 42.000 có nhiều bạn có thể làm được điều này ngay lập tức ở trong đầu phải như vậy là rất tốt nhưng khi ở tại sao ta lại làm được như vậy ta sẽ làm bài mà không cần phải băn khoăn giả các bài tập trên seneca Demi sẽ làm điều này để chắc chắn rằng bạn thực sự hiểu thế nào để chia nhỏ các số và kết hợp chúng lại khi các bạn nhân cùng là một câu nữa nhé Bây giờ chúng mình sẽ tính để mình tạo ra một khoảng trống chúng mình sẽ tính 56 x 8 = bao nhiêu A và sau đây là nhiều cách các bạn có thể làm bạn có thể nói là 56 nó cũng giống như năm chục hay 50 vì nó là 50 cộng với 6 đơn vị vì vậy 50 + 6 là tất cả nhân với 8 hồ sơ đổi bằng có thể phân phối số 8 và bạn có thể nói nhìn nay nó sẽ là 50 X8 vậy nó sẽ là 50 X8 khi cộng với 6 X8 cộng 6X 8 K50 x85 x840 nhưng chúng mình không chỉ có năm chúng mình có năm chục vậy năm chục X8 sẽ là 40 trục hoặc nó sẽ là bốn trăm một cái sát thì hiểu năm X8 là 40 và chúng mình còn một số 0 ở đây tức là chúng mình nhân người nữa 40x mười là 400 vậy 50 X8 là 400 và sau đó sau X8 là tất nhiên bằng 48 định là sẽ bằng với 448 đây thực sự là cách mình tính nhẩm trong đầu Tất nhiên là trong đầu thì mình không biết mọi thứ ra như thế này nhưng mình nghĩ được rồi 56 X8 mình có thể tách nó ra thành 50 cộng 68 x50 là bốn trăm hoặc 40 chục cây sau đó 8x 6 sẽ là 48 a448 Một Khi bạn Luyện tập đủ thì bạn có thể làm những điều này ngay trong đầu và nếu có ích ta có thể hình giúp nó bằng cách nhìn và diện tích của một hình chữ nhật tưởng tượng một hình chữ nhật ở ngay đây đã cho một cạnh phía bên phải này là tán nó là 8 đơn vị chiều rộng vì vậy Nó là 8 và chiều dài ở đây là 56 Vậy diện tích của hình chữ nhật này sẽ là 56 x800 chính là cái ta cần tính và để làm điều đó Chúng mình chia nhỏ ra thành 50 + 6 vậy Đây là phần đầu tiên anh ở ngay đây nó có chiều dài chúng mình cho chiều dài là 50 vì nó có chiều dài 50 và sau đó ở phần thứ hai nó có chiều dài là 6 đại lý do mà chúng mình chia nhỏ theo cách này là bởi vì có thể trong đầu chúng mình tìm ra 8x 50 và 8x 6 thành hai bức riêng để không bị loại và tính riêng từng diện tích của hai mảnh trong một hình chữ nhật lớn Sau đó cộng chúng lại với nhau vệ nhắc lại 8 nhân năm chục bằng bao nhiêu nó sẽ là 40 trục hoặc bốn trăm nó sẽ ra 400 đơn vị diện tích là phần màu vàng da đỏ 8x 6 bằng bao nhiêu chúng mình biết rằng nó sẽ là 48 đơn vị diện tích Vậy diện tích tất cả hình chữ nhật này sẽ là 8x 50 hoặc 50 X8 là 400 ở phấn màu vàng + phân màu hồng cộng với 8x 6 da48 đó là 448 448 là diện tích của tất cả 8x 56 là 448a