If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 4 (Việt Nam)

Nhân bằng hình minh hoạ: 78 x 65

Cùng dùng hình vẽ để tính 78x65. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ờ ờ thì mình sẽ nhân 70 8,65 bằng một cái khác nhé hi vọng bạn có thể biết thêm nhiều cách để giải phép nhân trên màn hình bạn sẽ thấy một mô hình để giúp chúng ta giải phép nhân này Đấy Tuy nhiên trước khi tìm hiểu về mô hình này chúng ta sẽ giải phép nhân bằng cách thông thường đã hãy cùng mình giải phép nhân 78 x65 thì chúng ta nhân mình sẽ bắt đầu với số 5 ở đây Năm X8 sẽ bằng 42 vì biết số 0 và đem số 4 lên đây mình sẽ chỉ viết số 40 bây giờ mình sẽ lấy 5 X7 chúng ta cần phải cẩn thận một chút ở chỗ này nhé bởi vì ở đây không phải là năm X7 đâu mà Đây chính là năm nhân 70 vậy Nằm x70 sẽ bằng bao nhiêu năm X7 sẽ bằng 35 vậy Nằm x70 sẽ là 350 giờ chúng ta sẽ viết súng ở đây là 350 bây giờ chúng ta sẽ chuyển số 6 chúng ta sẽ làm phép nhân 6 X8 hãy cẩn thận đây không phải là số 6 đâu bởi vì số 6 đang ở vị trí hàng chục đầy chính là 60 bây giờ 60x 8 chúng ta có 6 x 8 = 48 vậy 60x 8 sẽ là 480 và rồi chúng ta lấy sáu X7 đó sẽ là 42 nhưng hãy cẩn thận nhé Đây chính là 60 x70 chúng ta sẽ phải thêm hai số 0 ở cuối kết quả sẽ la 4.200 đấy Và bây giờ chúng ta chỉ cần cộng lại tất cả với nhau đây chính là cách giải thông thường đấy ở hàng đơn vị chúng ta có không ở hàng chục chúng ta có bún + năm là 999 cộng 85 17 bây giờ chúng ta sẽ viết bậy và nhớ 11 + 3 là bốn Bốn cộng bốn là 88 + hai là mười chúng ta viết 0 ở một Chúng ta lấy bốn cộng một sẽ được 5 vậy bạn sẽ được 5.070 Bây giờ chúng mình hãy tìm hiểu về mô hình ngay bên cạnh chiều dài ở đây đại diện cho số 78 Vậy khoảng cách này sẽ đại diện cho số 70 và rồi Ở đây sẽ đại diện cho số 8 chúng ta sẽ nhân với số 65 Vậy khoảng cách ở chỗ này chính là 60 và khoảng cách ở chỗ này chính là năm tổng độ dài chính là 65 đấy cả khoảng cách này chính là 78 nếu như bạn đã có một hình chữ nhật có chiều rộng là 65 nhân với chiều dài là 78 diện tích của mô hình này sẽ trở thành 78 x65 khu vực này sẽ có diện tích là 5.070 thì chúng ta giải phép nhân nằm X8 chúng ta được 40 đó chính là diện tích của phần màu xanh này năm x 8 = 40 đấy thì chúng ta nhân U70 sẽ được 350 chúng ta sẽ có diện tích của phần màu vàng và khi chúng ta nhân 68 chúng ta sẽ được 480 chính là diện tích của phần màu tím cuối cùng khi chúng ta lấy 60 x70 chúng ta sẽ được 4.200 chính là diện tích của phần màu hồng và rồi hãy + tất cả các diện tích lại để được 5.070 cái lớn nhất ở đây chính là 4.200 diện tích của phần màu hồng và chúng ta có 480 là diện tích của khu vực màu tím cộng thêm 350 chính là diện tích của khu vực màu vàng và cuối cung là diện tích của khu vực màu xanh là 40 để được 5.070 Vậy diện tích của cả hình nay chính là 5.070 cũng là kết quả của phép tính 78 x65 đấy