If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân các số có 2 chữ số

Tìm hiểu cách nhân các số có hai chữ số. Trong video này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính 36 x 27. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ thực hiện phép tính 36x với 27 vậy chúng mình sẽ nhấn một số có hai chữ số với một số nước cũng có hai chữ số và cách chúng mình giải quyết phép tính này là chúng mình sẽ đến 36,7 trước Xem kết quả ra bao nhiêu và sau đó chúng mình sẽ nhân 36 với 20 Xem kết quả giá bao nhiêu và sau đó cộng 2 kết quả vừa tính lại với nhau và mấy muốn cho các bạn thấy quá trình thực hiện phép nhân hai số này với nhau và sau đó mình sẽ tính lại phép tính nhưng mình sẽ nói sâu hơn về ý nghĩa của mỗi con số trước tiên chúng mình sẽ thực hiện phép nhân trước mình sẽ lên 36,7 hội viên 7 với 36 mình sẽ bắt đầu hàng đơn vị 7 đến 16 sẽ bằng 42 m mình sẽ biết số 2 ở đây và số 4 số đại diện cho bốn chục mình sẽ đặt ở hàng chục 37 13 cái bằng 21 và cộng thêm 4 sẽ bằng 25 vậy mình sẽ biết số 25 ở đây ở số 2 này mình sẽ biết nó ở chỗ chúng mình gọi là hàng chăn vì chúng mình cũng tiếp tục sôi nào hãy để mình xóa số 4 này đi chúng mình vừa tính bởi Nếu người 36 sẽ bằng 252 ạ Bây giờ chúng mình sẽ đi tính 36x 20 bằng bao nhiêu thế và cách chúng mình sẽ làm là chúng mình sẽ đặt số 0 ở đây bởi vì chúng mình đã thực hiện phép nhân 36 với một số ở hàng chục đây không phải là số 2 bình thường và đây là số 20 vậy bây giờ hay đi tính ngay thôi và sau đó chúng mình sẽ nói về ý nghĩa của các con số ở lần thứ 2 thực hiện phép tính xe Hino 16 sẽ bằng 12 chúng mình sẽ viết số 2 ở đây và nhớ 12 nhưng 13 sẽ bằng sáu cậu thêm một bằng 7 vì vậy 36x 10 20 xe có kết quả bằng 720 anh và hãy nghĩ Xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng mình không đặt số 0 ở đây chúng mình sẽ tính ra 36 X2 = 72 nhưng số 2 ở đây đại diện cho số 20 vậy 36 x 26 = 720 và sau đó chúng mình sẽ cộng hai số này bởi vì 36 x27 sẽ giống với 36 X20 cộng với 36 X7 Vì vậy hãy cùng cộng hai số này lại ghế hai cộng với không sẽ bằng 2 i5 + 12 trang 72 + 17C bằng 9 với kết quả là 972 và bây giờ mình sẽ thực hiện lại phép tính nhưng lần này mình sẽ nói về ý nghĩa của các con số mà mong rằng các bạn đã hiểu được quá trình thực hiện phép tính ở phần đầu tiên Bây giờ chúng mình sẽ nói về ý nghĩa mà các con số biểu thị ở đây đầu tiên chúng mình sẽ nhân 36 với 7 d756 bằng 42 vì chúng mình xe buýt số 2 ở hàng đơn vị A và số 4 trục ở hàng chục số 4 này đại diện cho 47 nên mười 30 bằng 210 cộng với 40 sẽ bằng 250 A và 250 + lên 2 xe bằng 252 a36 x17 Bằng 252m và hãy để xóa số 4 này đi bây giờ 20 X6 sẽ ra kết quả là 120 số 120 Vì vậy hãy để mình biết 20 cửa hàng chục Ê mày sắp nói nhớ một số đại diện cho 100 ạ bây giờ lấy hai người 30 họ thực chất là 20 X10 30 chúng mình sẽ có khả bằng 600 Cộng thêm 100 sẽ có kết quả bằng 700 vì vậy chúng mình tính được 36 X20 bằng 720 a720 số 7 hàng xăm số 2 ở hàng chục Anh bảo chúng mình sẽ cộng hai số này và như vừa nãy kết quả sẽ ra 972 gạch 972e