If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tạo các biểu thức chứa dấu ngoặc đơn

Vấn đề

Người hàng xóm của Kim có việc phải đi xa trong 9 ngày.
Bảng dưới đây cho biết công việc mà bạn ấy đã làm cho người hàng xóm và số tiền họ trả cho mỗi công việc.
Công việcSố tiền
Dẫn cún đi dạo7 nghìn đồng
Tưới cây2 nghìn đồng
Dọn chuồng cún3 nghìn đồng
Kim thực hiện mỗi công việc một lần một ngày trong 9 ngày.
Biểu thức nào dưới đây cho biết tổng số tiền Kim kiếm được trong 9 ngày?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?