If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán 2 bước: chạy bộ

Giải bài toán 2 bước bằng cách vẽ hình và viết ra các phép tính. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Ừ anh đã chạy bốn ngày trong tuần vừa qua và anh ấy đã chạy được 9km một ngày cũng trong tuần đó thì bình chạy được ít hơn An 15km vậy thì số km mà Bình đã chạy được trong tuần đó bằng bao nhiêu Bây giờ các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải được bài toán nên không nhắc mình đã chạy được bao nhiêu km có một vài cách để chúng ta có thể giải được bài này ở đầu tiên thì chúng ta sẽ có thể Tính số km mà A đã chạy được mình sẽ vẽ minh họa ở phía dưới nhé anh mình đã chạy trong 4 ngày và mỗi ngày chạy được 9km Vậy nên chúng ta có thể vẽ ở đây 32 người đã chạy được 9 nhân với 49 x14 là tổng số km mà an đã chạy Đây là số km mà anh sẽ được trong ngày đầu tiên ngày thứ hai ngày thứ 33 ngày thứ tư khi chúng ta sẽ có 9x 14 vợ 9x 14 thì cũng sẽ bằng 9 + 9 + 9 + 9 chúng ta cộng số 94 lần Vì vậy nếu chúng ta sẽ có 9 + 9 bằng 18 18 cộng 9 bằng 27 và 27 + 9 bằng 36 huyện lên A đã chạy được tổng cộng lá 36km 9x 4 bằng 36 nhưng đề bài yêu cầu chúng ta phải tính số km của bình cơ em và để lại cho chúng ta biết mình đã chạy được ít hơn 15 km anh vẫn nên chứng minh sẽ vẽ ở thế giới này nhá Đây là tổng khoảng cách mà an đã chạy được trong tuần đó Ừ anh ấy đã chạy 36km và sau đó đây bày cho chúng ta biết rằng mình đã chạy ít hơn 15 km chúng mình sẽ lùi lại 15km bình đã chạy được ít hơn 15 km khi sex chi tiết hơn 15 km Ừ vậy thì đây sẽ là khoảng cách mà Bình đã chạy được mình sẽ cái này nhé thì nó sẽ khoảng cách màu xanh lá cây này Đây là khoảng cách mà mình đã chạy được trong tuần vừa qua khoảng cách mà mình đã chạy được trong tuần vừa qua Ừ vậy thì bây giờ Làm cách nào mà chúng ta tính được khoảng cách mà mình đã chạy trong tuần qua nhỏ Nếu chúng ta gọi khoảng cách bình đã chạy được là b thì chúng ta sẽ có b cộng thêm 15 bằng 36 b cộng thêm 15 bằng 36 chính là khoảng cách mà ai đã chạy được anh hoặc một cách khác thì chúng ta cũng có thể nghĩ ra về Tức là khoảng cách mà mình đã chạy được bằng khoảng cách mà ai đã chạy được Tức là 36 - 15 36 - 15 ạ Và bây giờ chúng ta sẽ tính nhé khi chúng ta có 6 trừ 5 bằng một vài 30 - 10 = 20 vẫn nên khoảng cách mà mình đã chạy được là 21km 21 km