If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép trừ nhiều bước

Bạn An giải bài toán về phép trừ nhiều bước sử dụng biểu đồ dải. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài thơ chứng minh có một đoàn tàu chở 90 người đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng tại Hưng Yên 52 hành khách xuống tàu với Hải Dương Lại có thêm 20 chính mình khác nữa xuống tàu suốt cả chặng đường đi không có thêm hành khách nào lên tàu cả hỏi sau hai trọng rừng trên tàu còn lại bao nhiêu hành khách ở lại đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự tính xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng bắt đầu nắng để tìm ra số người còn trên tàu chúng ta sẽ lấy xấu người có dân tộc lúc ban đầu là 90 người - số hành khách xuống tỏ tại Hưng Yên là 52 người rồi chở đi tiếp 29 người sống tòa tại Hải Dương sau 2 lần - đáp án và chúng ta nhận được sẽ là số hành khách còn lại trên tàu bây giờ chúng mình cùng phân tích sâu hơn nhất là sử hình chữ nhật chúng mình có đây tượng trưng cho chính mình khách có trên tàu lớp ban đầu 90 hành khách ủy ban đầu vì chúng mình đọc biết tại Hưng Yên còn 52 hành khách sống tàu như vậy chúng mình sẽ biểu thị 52 ở đây nhỉ à số 52 hành khách chúng ta sẽ ký hiệu xuống tàu bằng dấu này cãi Hưng Yên trực tiếp đến chúng ta lại có 29 hình khách xuống tàu tại Hải Dương gậy chúng ta sẽ thêm ở đây 29 Người 29 xuống tàu tải Hải Dương vậy Ban đầu chúng mình có 9 khách sau đó 52 hành khách xuống tàu tại Hưng Yên khóa 29 thành cấp sống tại Hải Dương như vậy trên tàu còn lại bao nhận khách nhỉ chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ để thể hiện số hạt khách còn lại trên tàu nhé ý ở đây sẽ lá số hành khách còn lại trên tàu một số người còn lại ạ Bây giờ chúng mình cũng là phép tính nhé Để tìm số hành khách còn lại trên tàu sau khi 52 hành khách xuống tàu tại Hưng Yên chúng ta sẽ lấy số hành khách có chuyến tàu lúc ban đầu là 90 người - số hành khách xuống tàu lá 52 Hỏi chúng ta sẽ có 90 - 52 đây chúng ta sẽ phân tích tiếp sau được tháng 90 - 52 sẽ bóng 90 - ý 50 xử lý hay khi đến đây Chúng mình làm cái bình thường ý là sẽ lấy 90 - 50 bắn 40 40 - 2 sẽ vắng 38 như vậy sau khi 52 hành khách xuống tàu tại Hưng Yên chúng ta còn lại 38 người nhé và số 38 ngày tương ứng với khoảng nào trên hình và chúng mình đã vẽ nhỉ Ban đầu chúng ta có 9 hành khách sau khi mỏi 52 ngồi chúng ta sẽ còn lại 38 người vậy 38 người tương ứng với khoảng này nhé trực tiếp đến chúng ta được biết trong 38 người có 29 người sống tổ cái Hải Dương như vậy để tìm số người còn lại trên tàu sau khi 29 người nữa sáng tỏ tại Hải Dương chúng ta sẽ lấy 38 - 29 và dễ bóng 38 chúng ta sẽ phân tích dao động tháng v30 + 88 và 29 ở đây chúng ta sẽ phân tích giao tiếp bậc thánh - 20 xử lý 9 ở đây chúng mình phải đặt dấu trừ nhé bởi vì - 29 ở đây sẽ báo trừ hai chục rồi Chửi tiếp đi trình đơn vị nên ta sẽ có - 20 - 9 đến đây chúng ta sẽ làm như bình thường nhé chúng ta sẽ được U30 - 20 chúng ta sẽ được 10 10 + 8 - 9D chúng ta sẽ có tiết bánh 10 cộng 8 sẽ tăng 18 - 99 18 - 9 chúng ta sẽ được bao nhiêu nghỉ ở đây chắc hẳn đã có bạn bán được 18 - 9 sẽ bằng 9 nhưng mà với các bạn chưa làm ra chúng ta có thể tư duy 18 - 9 bóng 18 - 8 xử lý một 18 - 8 = 10 10 - 1 sẽ bằng 9 Ừ như vậy 18 - 9 sẽ bằng 9 nhé và đây cũng chính là số người còn lại trên tàu sau khi 52 hành khách xuống tại Hưng Yên và 29 nước sống tại Hải Dương ạ Bây giờ chúng mình cùng điểm lại nhé từ Ban đầu chúng mình có 9.000 khách sau khi 52 hành khách xuống tỏ tại Hưng Yên trên tàu còn lại 38 người trong 38 người ngày 29 thì nó lại xuống tỏ tại Hải Dương lên ta sẽ lấy 38 - 29 và giải đáp án là 99 như vậy trên tòa còn lại chính mình cách à à