Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Bài toán 2 bước: viên kẹo

Giải bài toán 2 bước bằng cách vẽ hình và viết ra các phép tính. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ăn một bữa tiệc có bốn hộp kẹo socola mỗi hộp có 6 viên kẹo mỗi vị khách ở bữa tiệc đều ăn ba viên kẹo và không còn dư viên nào có bao nhiêu vị khách ở bữa tiệc chúng ta cần tìm xem có bao nhiêu vị khách đã tham gia tổ chức này đây mình sẽ đặt một chữ cái làm xấu mà cày đang cần tìm mình sẽ gặp g là số khác ở bữa tiệc bây giờ là có thể thiết lập mối quan hệ giữa số khách ở bữa tiệc số viên kẹo mà mỗi vị khách ăn và tổng số viên kẹo socola phần ta có bao nhiêu viên kẹo sôcôla ở đội tiếng ai biết rằng có bốn hộp kẹo socola vào mỗi hộp thì có 6 viên kẹo Như vậy tổng số kẹo ở bữa tiệc sẽ bằng 4 x64 X6 sẽ bằng tổng số kẹo của bữa tiệc Hãy Để mình viết ra nhé Đây là tổng số viên kẹo tổng số viên kẹo lỗi việc này còn bằng gì nữa nhỉ ta có gửi vị khách và mỗi vị khách thì ăn bao tên Kẹo vậy cơ nhân ba sẽ bằng số viên kẹo bữa tiệc này sẽ bằng tổng số viên kẹo hai phép tính này phải bằng nhau thì ta có thể tính xem 4 nhân 6 bằng với bao nhiêu nữa sau đó ta có thể xem 4 X6 bằng với một số nào đó mà số này cũng phải bằng bây giờ nhân ta anh vẫn Gia bằng bao nhiêu ta sẽ làm tình với một nhé các sẽ tình 4 X6 trước vậy là một hộp kéo và có 6 viên kẹo Đây là một nhân 62 x63 X6 và 4 X6 cách dùng một cách khác để tính 4 X6 ta có thể xem như 6 + 6 e + 6 + 6 chính là bằng 6 12 18 và 24 dạy ở với trái ta có 24k zota biết rằng số này sẽ bằng với số khách ở buổi tiệc nhân với 3 Đại Số mấy nhân với 3 = 24 nói cách khác giờ nhân 3 = 24 có nghĩa là 24 chia cho 3 phải bằng gỗ có thể xem như nếu bị chia số kẹo này 24 viên kẹo này thành những phần 3 viên bao viên cho bố vị khách vậy Số phận mà mình phải chia sẽ chính bằng số khách ở bữa tiệc à ra tinh sẽ chia thành những phần 3 viên hãy xem nào đây chính là 1/3 viên gia đình lại có một phần khác Vậy là hai phần ba viên về mình có 3/3 viên số 4/3 viên a 5 phân 36 phần 37 phân và 8/3 viên ở tuyến mình có 24 viên kẹo và chia thành những phần và Việt một mình sẽ có 8 phần vậy ta có thể xem girl để mình lấy cây viết nhé a và có thể nói 24 chia cho 3 = 8 cũng chính là số khách ở bữa tiệc các bạn có thể xem như mình có một số giờ ở đây tôi Mình cần tìm giá trị của nó hay chính là số khách ở buổi tiệc và nhân với bà bằng 24 vì vậy Bao nhiêu nhân 3 = 24 bạn chỉ cần xem lại bằng cửu chương của số 33 x 1 = 33 X2 = 6 3 nhân 3 bằng 9 12 15 18 21 và 24 dạy ba nhân Lần Nữa trò 12345678 3 x 8 = 24 3D Girl phải bằng táng hay cá bằng nhờ hai và có tán vị khách ở trước tiên à