If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về phép cộng 2 bước trong phạm vi 100

Vấn đề

Cô Lan cất 21 chiếc đĩa ở phòng khách và 14 chiếc đĩa trong nhà bếp. Cô vẫn còn 13 chiếc đĩa nữa.
Hỏi cô Lan có tất cả bao nhiêu chiếc đĩa?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
chiếc đĩa
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?