If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán về phép cộng 2 bước trong phạm vi 100

Vấn đề

Cô Lan cất 21 chiếc đĩa ở phòng khách và 14 chiếc đĩa trong nhà bếp. Cô vẫn còn 13 chiếc đĩa nữa.
Hỏi cô Lan có tất cả bao nhiêu chiếc đĩa?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
chiếc đĩa