If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn bài toán có hai bước tính

Vấn đề

Mình có 147 nghìn đồng. Sau đó mình dùng 42 nghìn đồng để mua giày. Sau đó mình được thưởng 45 nghìn đồng trong cuộc thi chạy ở trường!
Biểu thức nào biểu diễn số tiền (m) bây giờ mình có?
Chọn 1 đáp án: