If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép trừ trong phạm vi 20 sử dùng khung 10 ô vuông (2*5)

Bạn An tính 13-6 sử dụng khung 10 ô vuông. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ạ Bây giờ mình sẽ cần tính 13 - 6 bằng bao nhiêu các bạn hãy dùng video lại phải xem xem mình có thể tự nào không nhắc để dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng các khung 10 ô và bây giờ thì mình sẽ cố gắng biểu diễn số 13 mình sẽ vẽ [âm nhạc] 123456789 10 và thêm 3 nữa 123 Vậy là mình có 10 và mình có thêm 3 nữa phản ứng của Tổng cộng là 13 Bây giờ thì mình cần phải - 6 mình sẽ dừng video và thử tự làm nhé - 6 nghĩa là mình sẽ bỏ đi 1 2 3 4 5 và 6 mình đã bỏ đi 6 hình tròn và mình còn lại bao nhiêu nhỉ Mình thấy da mình còn lại năm ở phía trên và thêm 2 hình tròn ở phía dưới nữa vậy nên có 5 + 2 = 7 hoặc là nếu có thể đến là 56 7 mình còn 7 hình tròn