If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính 5 + 3 + 6

Sal tính 5 + 3 + 6 theo hai cách.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng ta có 3 thằng khác nhau hình ngôi sao hình vuông và hình tam giác và chúng ta có mỗi con số tương ứng với mỗi hình Chúng ta có năm ngôi sao 3 hình vuông và 6 hình tam giác ở đây thì chứng minh không nhìn thấy tất cả số ngôi sao hình vuông và tam giác nhưng mình vẫn biết được là mình có năm ngôi sao 3 hình vuông và 6.000 tam giác và Đề bài hỏi chúng ta Tổng cộng mình có bao nhiêu hình vậy thì chúng ta nên cộng cả ba số này lại để tìm được tổng số hình Chúng ta có ở đây đúng không ngờ và Nếu đúng như thế thì chúng ta sẽ lấy 5 + 3 + 6 nhé mình sẽ lấy 5 à Cậu Ba ra cộng thêm 6 Ừ vậy thì nó có 3 cộng 6 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ Mình sẽ lấy 5 + 3 trước năm ngôi sao cộng 13 hình vuông thì tổng cộng là mình sẽ có 8 hình và sau đó thì mình sẽ lấy 8 cộng với 6 nữa 18 cộng thêm sáu vậy Thi 8 cộng 6 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ trước đây thì khi chúng ta chứ học phép cộng thì mình sẽ có thể vẽ ra 8 hình pha mình vẽ thêm 6 hình nữa rồi mình đến Xem tổng cộng mình có bao nhiêu hình nhưng bây giờ khi chúng mình đã phép cộng trong phạm vi 20 dối thì mình sẽ biết 8 + 6 = 14 A8 + 6 = 14 5 + 3 + 6 sẽ có kết quả bằng 14 được rồi một câu hỏi khác mà các bạn có thể có là như vậy thì nếu mình muốn thay đổi thứ tự của phép cộng này có được không nhỉ nghĩa là mình sẽ lấy 5 + 3 + 6 à cậu Ba số câu 6 Ừ nhưng mà lần này thay vì cộng năm với ba trước thì mình lại muốn + 3,6 trước cơ mình sẽ lấy ba cũng sáu pha kết quả bằng chín sau đó mình lấy 5 cộng 19 OOO và 5 cộng 19 thì mình cũng có kết quả là 14 a 5 + 9 sẽ bằng 14 thì mình sẽ biết kết quả đây nhé 5 + 9 bằng 14 Cho nên nếu biết giờ các bạn vẫn còn chưa tin thì các bạn hãy lấy ra một vài hòn sỏi và mình hãy đến kiểu gen 5 có 3 cộng 6 có đúng bằng 14 không nhé mình có thể làm một cách khác nữa mình có thể lấy 5 cộng 16 trước và sau đó thì cộng với 3 5 + 6 = 11 và cộng 13 thì sẽ bằng 14 vẫn nên đó là những cách khác nhau để chúng ta có thể cộng ba số