If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính 8 + 7

Tính 8 + 7 bằng cách tạo ra các nhóm 10. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học cách tính phép tính 8 cộng với bảy tám cộng với 7 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỏ Ví dụ như mình có 8 quả cà chua và phải cộng thêm bậy quá no nữa vậy khi tổng cộng mình sẽ có bao nhiêu quả ở đây thì chúng mình hãy tạm dừng vì điều lại và thử xem mình có thể tự tính được phép tính này không nhá Được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau khi mà lấy 8 cộng 17 khi Bình sẽ nghĩ là mình có 8 quả lúc đầu và sau đó mình sẽ tiếp tục cộng cho đến khi nào mình được nhóm 10 đầu tiên và sau đó mình sẽ xem mình cần phải cộng thêm bao nhiêu quả nữa để đủ là mình đã cậu bởi quạt được rồi Bây giờ thì mình sẽ mãi ở phía dưới nhé Mình có một quả cà chua này hai quả cà chua 3 quả cà chua bún quả cà chua 5 quả cà chua A6 và cà chua bể quả cà chua và A8 quả cà chua Vậy là mình đã có 8 và cà chua rồi và mình sẽ cần cậu thêm bầy quả nho nữa vậy thì mình sẽ cộng thêm một quả nho cộng thêm hai quả nho và ở đây thì sẽ tạm dừng bởi vì mình đã thấy và mình đã có một nhóm 10 đầu tiên mình đã có đủ của nhóm 10 trong khi mình chỉ cần cộng thêm có hai quả nho thôi mà đã đủ một nhóm 10 rồi lại nhanh mình sẽ tạm dừng ở đây và này sẽ đóng khung nhóm 10 này mình đã có 10 quả nhà mình có 10 quả đây phần có thể viết số mình có thể viết số 1 ở đây số một này sẽ tượng trưng cho một nhóm 12 là một trục và nó sẽ ra số ở bên trái được rồi Bây giờ thì mình cần cộng thêm bầy quả nho cơ mà nhưng mình mới cậu có hai quả thôi Vậy nên đây sẽ là quả thứ ba quả thứ tư quả thứ 5 quả thứ Sáu pha đây là quả thứ bảy A và Vậy thì mình đã có một nhóm 10 ở bên này mình đã lấp đầy được một nhóm 10 và nhóm mới đó được biểu diễn bởi số 1 và mình biết là kết quả sẽ là số có hai chữ số ở bên trái sẽ là số 1 bởi vì nó đứng ở hàng chục và nó sẽ đại diện cho một chục một trục ở bên này Đây là một nhóm 10 Và bây giờ mình còn 5 quả nhỏ bên này nữa Mình còn 5 quả nhỏ đây nữa mình sẽ đóng khung nó lại mình có 5 quả nhỏ ở đây và mình sẽ viết số 5 ở đây kết quả sẽ là một trục và 5 đơn vị bởi vì 8 cộng 7 sẽ bằng mấy 8 Cụm 7 sẽ bằng một chục cộng thêm 5 đơn vị và chúng ta sẽ ôn lại một chút là số 15 đại diện cho cái gì nhé số 1 ở trong số 15 đại diện cho một chục vậy nên mình có thể viết lại đây là một chục Thế cậu thích nằm đơn vị ở cầu thang nằm đơn vị vì vậy nên một chục cộng với 5 đơn vị thì cũng sẽ bằng 10 cộng thêm 5 vì vậy nên 8 cộng 7 sẽ bằng 15 15 chính là bằng một chục cộng với năm đơn vị có một chục cộng 15 đơn vị lại bằng 10 cộng thêm 510 cộng thêm 5