If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép cộng trong phạm vi 20 sử dụng khối vuông

Bạn An tính 8 + 6 sử dụng hàng giá trị và các khối lập phương. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì chúng ta sẽ học cách lấy 8 cộng với 6 lần này thực hiện phép tính này một cách dễ dàng hơn chúng ta có 8 khối màu xanh ở dưới đây và chúng ta có ghi 6 Khối màu hồng ở bên cạnh nữa Vậy nên ngay bây giờ bạn hãy dừng video lại và xem mình có thể tự tính được phép tính này không nhất có rất là nhiều cách khác nhau để tìm thức tính này nhưng cắt Mình thích nhất đó chính là mình sẽ tạo ra những nhóm 10 đơn vị bị những khối này và xem mà còn bao nhiêu khối vuông sót hạn nhé Vậy nếu mình muốn tạo ra một nhóm 10 khối vuông thì mình sẽ dùng hết 8 cuối cùng này 12345678 và sau đó mình sẽ Cần thêm hai khối vuông nữa từ các khối màu hồng này mình sẽ lấy hai khối vuông và vì còn 1 2 3 4 khối còn lại vậy thì để xem chung là như thế nào nhất mình đã có 8 khối màu xanh này sau đó mình thêm hai khối màu hồng và mình tạo ra được một nhóm 10 đơn vị mình đã có được một nhóm 10 đơn Chị ở đây và nó sẽ tương ứng với một chục mình sẽ tiết ở đây đây chính là ảnh chụp A và sau đó thì mình con bốn đơn chị ở ngoài mình có 1 2 3 4 4 đơn vị sót lại ở đây chính là 4 đơn vị vì vậy là khi chúng ta học với hành giá trị thì chúng ta sẽ biết mình sẽ biết một trước và viết bốn sau một ở hàng chục và bốn hàng đơn vị chúng ta có mươi và chúng ta có bốn nữa và đó chính là 14