If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính 7 + 6

Tính 7 + 6 bằng trục số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

xem xong video này thì chúng ta sẽ học cách lấy 7 cộng với 6 Và bây giờ chúng mình hãy tạm dừng video và thử tự nghĩ xem chúng mình có thể tự làm được không nhất được rồi bây giờ chúng mình sẽ đang cùng nhau Ví dụ như mình có 7 quả bóng và mình một cộng thêm sáu quả bóng thì tổng cộng mình có bao nhiêu quả bóng nhá hoặc là một ví dụ khác chúng mình có đây quả cà chua 1 quả hai quả ba quả có bốn quả 35 quả 36 quả ta 7 quả ạ Và bây giờ chúng mình sẽ cộng thêm sáu quả nho nữa mình sẽ thêm 6 quả nhau nữa nhé để mình có thêm một quả nho hai quả nho Ba quả nho bún quả nho 35 quả nho và 6 quả nho Vậy là mình đã có thêm 6 quả nho Vậy thì tổng cộng là chúng ta có 3 quả tất cả nhỏ khi mình đã bắt đầu với 7 quả cà chua và mình sẽ đến tiếp nhé 89 90 11 12 13 Vậy là bây giờ mình có tổng cộng là 13 quả mình sẽ viết kết quả phép tính là 13 có một cách khác mà chúng ta có thể dùng để thực hiện phép tính này đó chính là chúng ta có thể thử thực hiện trên trục số chúng mình sẽ vẽ và trục số nhé ở đây là một trục số và mình sẽ dùng màu mà mình chưa sử dụng Ví dụ như màu vàng chẳng hạn Đây là một trục số ở đây là một trục số ra chúng ta bắt đầu trục số ở 7 mình sẽ bắt đầu của 7 và mình sẽ thêm 6 và trục số nữa mình sẽ có 123456 được rồi 6 là đủ rồi và nó sẽ ra 8 90 11 12 và 13 mình có thể tiếp tục nhưng đề bài chỉ yêu cầu mình lấy 7 cộng 16 nhẹ thôi Vậy là mình có bảy này mình bắt đầu từ 7 và mình sẽ thực hiện 6 bước nhảy ở trên trục số 123456 pha sau 6 bước nhảy thì mình đã đến được với số 13 chúng ta có tổng là 13 có một cách khác để mình thực hiện phép tính này đó chính là mình đã bắt đầu từ 7 của cà chua này và sau đó thì mình cộng thêm ba quả nhau nữa thì mình sẽ được một nhóm 10 và mình cộng thêm ba của nhau nữa là mình sẽ có 13 Vậy thì mình sẽ biết được là 13 đại diện cho cái gì 13 có chữ số 1 ở bên trái chữ số một này đang đứng ở hàng chục và nó đại diện cho một chục đây chính là một chục cộng thêm ba ba này chính là 3 đơn vị và nó đứng ở hàng đơn vị và chúng mày nhìn ở đây nhá Ở phía trên Chúng ta có một nhóm 10 Đây là một nhóm 10 khi chúng ta đã cộng thêm ba quả nho để có được một nhóm 10 ở phía trên và sau đó chúng ta cộng thêm ba quả nhàu nữa thế là chúng ta đã có 7 cộng 6 sẽ bằng 10 cộng với ba chúng ta có một nhóm người và chúng ta có thêm 3 đơn vị nữa đây là ba đơn vị ở đây là bà đơn vị vẫn đến 7 cộng 6 cũng giống như là 10 cộng thêm 3 A và 10 cộng thêm ba chính là bằng 13 13 sẽ bằng một chục tức là mười cộng thêm 3 đơn vị U13 sẽ bằng 10 cộng 3