If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phép trừ trong phạm vi 20 sử dụng khối lập phương

Bạn An tính 13 - 4 sử dụng hàng giá trị và khối lập phương. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng ta lấy 13 lấy 13 pha - 4 sẽ - 4 được rồi để thực hiện phép tính này dễ hơn thì chúng ta có 13 ô vuông ở đây và các ô vuông này đã được sắp xếp tháng 1 nhóm 10 ô vuông ở bên trái mình có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười ô vuông ở bên trái bởi vì 13 chính là mười ô cộng thêm bao nữa Đây là một trục Và đây là 123 đơn vị tương đương với 13 khối và từ 13 ô vuông này sẽ cần bỏ đi bốn ô vuông mình sẽ cần bỏ đi bốn Vua bỏ đi một ô vuông bỏ đi Hay ô vuông bỏ đi 3 ô vuông và mình sẽ bỏ đi thêm một ô vuông nữa và phá vỡ nhỏ 10 ô vuông này vậy chúng mình sẽ còn lại bao nhiêu nhỉ 1 123456789 chúng mình còn lại 9 ô vuông và mình có thể viết 9 ở đây vậy thì chúng ta có thể hiểu về phép tính này đó chính là khi mình lấy đi 3 thì mình còn 10 và sau đó mình lấy đi 1 từ 10 nữa thì mình chỉ còn lại 9