If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

Khi tính tích phân bằng cách sử dụng phương pháp tích phân từng phần, đầu tiên chúng ta phải tính nguyên hàm của hàm số dưới dấu tích phân, sau đó ta tính hiệu của biểu thức nguyên hàm tại các cận.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video