If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Định nghĩa nguyên hàm của hàm số

Vấn đề

Nối từng phép tính nguyên hàm với đáp án đúng, biết C là hằng số.
1
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?