If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

Vấn đề

Tính space, space, integral, start subscript, 0, end subscript, start superscript, pi, end superscript, x, sine, left parenthesis, 2, x, right parenthesis, d, x.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?