If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

Vấn đề

Tính   0πxsin(2x)dx.
Chọn 1 đáp án: