If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập tính chất của tích phân

Ôn tập tính chất của tích phân và áp dụng để giải bài tập.

Các tính chất của tích phân

Tích phân của tổng/hiệu: ab[f(x)±g(x)]dx=abf(x)dx±abg(x)dx
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Nhân tích phân với hằng số: abkf(x)dx=kabf(x)dx
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Đảo cận của tích phân: abf(x)dx=baf(x)dx
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Tích phân có cận trên và cận dưới bằng nhau: aaf(x)dx=0
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.
Tách cận của tích phân: abf(x)dx+bcf(x)dx=acf(x)dx
Bạn muốn học thêm về tính chất này? Hãy xem video này.

Bài luyện tập 1: Tính các biểu thức dựa vào tính chất của tích phân và đồ thị hàm số

Bài 1.1
20f(x)dx+03f(x)dx=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Bài luyện tập 2: Tính tích phân bằng cách áp dụng tính chất của tích phân

Bài 2.1
13f(x)dx=2
13g(x)dx=5
Tính 13(3f(x)2g(x))dx=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bạn muốn làm thêm các bài tập tương tự? Nhấn vào bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.