If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính tích phân của các hàm số xác định theo từng khoảng

Vấn đề

f(x)={2x+6với    x<22cosπxvới    x2f(x) = \begin{cases} -2x +6 & \text{với} ~~~~x\lt2 \\ 2\cos\pi x & \text{với} ~~~~ x \geq2\end{cases}
Tính:
integral, start subscript, 1, end subscript, start superscript, 4, end superscript, f, left parenthesis, x, right parenthesis, d, x, equals
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?