If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính tích phân của các hàm số xác định theo từng khoảng

Vấn đề

f(x)={2x+6với    x<22cosπxvới    x2
Tính:
14f(x)dx=
Chọn 1 đáp án: