If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Sử dụng các quy tắc tính lôgarit

Vấn đề

Viết lại biểu thức được cho dưới đây theo dạng logc.
log6log2