If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vận dụng quy tắc đổi cơ số lôgarit

Vấn đề

Biểu thức nào dưới đây tương đương với biểu thức log2clogc2 ?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?