If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Ví dụ về phép nhân số thập phân

Để nhân số thập phân, đầu tiên chúng ta sẽ nhân như nhân số tự nhiên. Tiếp theo, đếm có tổng cộng bao nhiêu chữ số ở đằng sau dấu thập phân ở mỗi thừa số. Cuối cùng, số chữ số ta đếm được sẽ là số chữ số đứng đằng sau dấu thập phân của kết quả. Ví dụ, nếu chúng ta nhân 7,61✕9,2, chúng ta sẽ có 3 chữ số ở sau dấu thập phân của kết quả của ta, bởi vì có tổng cộng 3 chữ số đứng sau dấu thập phân ở thừa số.   Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

có điều hòa yêu cầu chúng ta lấy 3 2,12 nhân với 0,5 nghĩa là mình sẽ cần phải lấy 32 và 12/100 nhân với 5/10 Vậy thì mình sẽ thực hiện như thế nào nhỉ Mình sẽ thực hiện phép nhân này giống như phép nhân số tự nhiên bình thường và sau đó thì mình sẽ đếm xem trong phép nhân có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy thập phân thì kết quả của mình cũng sẽ có bấy nhiêu chữ số sau dấu phẩy thập phân được rồi Bây giờ mình sẽ đạt ý nghĩa mình sẽ có 32,10 hai nhân với 0,5 khi thực hiện phép nhân với số thập phân thì mình sẽ không cần phải viết dấu phẩy thẳng hàng với nhau nhất mình chỉ cần viết như vậy thôi được rồi Bây giờ thì mình sẽ làm phép tính mình có thể giả vờ như mình đang lấy 3.212 x15 và sau đó thì mình sẽ thêm dấu phẩy thập phân sau mình sẽ bắt đầu nhé Mình lấy 5 nhưng với 3.212 thì mình sẽ lấy năm như với 2 bằng 10 biết không nhớ 1 và sau đó thì năm X1 = 5 và thêm một là 65 X2 bằng 10 biết không nhớ 1 có phải 5x = 15 p1 = 16 thêm một bằng 16 em và sau đó thì chúng ta không cần phải nhận tiếp nước bởi vì mình lấy 3.212 nhân với 5 thì nên là mình sẽ không cần lấy số không Này nhân với 3.212 vậy nên là mình có 3.200 12:15 sẽ bằng 16060 ra bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt vị trí của dấu phẩy thập phân mình đến thấy ở đây mình có mình có a123 ba chữ số sau dấu phẩy thập phân vậy nên mình cũng sẽ có 3 chữ số nằm sau dấu phẩy thập phân ở trong kết quả với mình sẽ đến từ bên phải nhá 1236 Bây giờ thì mình sẽ đã dấu phẩy ở đây phải lên 32,10 2x với 0,5 sẽ bằng 16,0 60 và chữ số 0 ở cuối này thì không cần thiết mình có thể viết hay không viết đều được Vậy nên mình có thể biết kết quả là 16 phẩy 06 16,0 6 là kết quả cuối cùng của phép nhân này Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại một chút nhé Mình có một số gần giống với 32 và sau đó mình nhân với 0,5 0,5 thì sẽ chính là = 5/10 và 5/10 thì cũng chính là bằng 1/2 vậy nên khi mình lấy 32,10 2 x 1/2 thì cũng giống như là mình lấy 32,10 hay chia đôi qua mình sẽ nghĩ là 32 chia đôi thì sẽ bằng 16 Ừ 0,72 chia đôi sẽ bằng 0,06 vậy nên kết quả sẽ là 16 phẩy 06