Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Biểu diễn phép nhân thập phân với lưới và mô hình diện tích

Vấn đề

Toàn bộ hình sau tương đương với một đơn vị.
Phép nhân nào biểu diễn đúng diện tích của phần gạch chéo?
Chọn 1 đáp án: