If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Biểu diễn phép nhân thập phân với lưới và mô hình diện tích

Vấn đề

Toàn bộ hình vẽ biểu diễn một phần nguyên.
Phép nhân nào biểu diễn đúng diện tích của phần gạch chéo?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?