If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Giới thiệu về phép nhân số thập phân

Giới thiệu cách nhân số thập phân, ví dụ 9x0,6. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về phép nhân giữa số thập phân và số tự nhiên ta có phép tính 9 nhân với 0,6 tại đây Ken tạm dừng thì điều lại cả thứ tự làm trước xem nhé trước khi kem làm bài này đã cho sẵn chúng ta mà gợi ý nho nhỏ đó chính là số 0,6 Ở đây có thể được biết làm tháng 6 phần 10 ạ Bây giờ chúng mình cũng làm đi như ta đã biết 0,6 ở đây chính là = 6/10 như vậy chính nhân biết 0,6 chúng ta có thể viết lại tháng 9 nhân với 6/10 từ đây chúng ta nhất với bình thường thôi cả có 9.000 16/10 sẽ vắng 54/10 và cũng chính là bóng 5,4 như vậy phép tính 9 lần nhưng 0,6 Tại sao chúng ta kết quả là 5,4 bây giờ kém nhìn này có đây chúng ta có 9 nhân với 0,6 bằng 5,4 khi cá chín nhân với 6 bằng 54 hai phép tính này sẽ là một hình thức có khá nhiều điểm tương đồng với không nào ta có thể thấy là ở các tính đầu tiên thừa số của chúng ta có một chữ số phần thập phân khi tâm tự cổ tích là không có một chữ số phần thập phân trong khi đó ông phép tính thứ hai thừa số không có chữ số thập phân nào cả cả tích cũng như vậy từ đây chúng ta đặt cho câu hỏi đó chính là hiệu có mối quan hệ nào giữa phép nhân hai số thập phân với hai số tự nhiên không nhỉ số câu trả lời sẽ được bật mí ở các video sau nhé em