If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Phép nhân số thập phân (nâng cao)

Đôi lúc, nhân những số thập phân nhỏ (với rất nhiều số không!) sẽ rất đáng sợ. Chúng tôi chỉ bạn một mẹo để rút gọn những bài toán này và giải nó. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép tính 1,21 x 2,43 tại đây Ken tạm dừng kỳ điều lại và thưởng tự làm trước xem nhé ạ Bây giờ chúng mình không làm nào đầu tiên chúng mình nhân bình thường nhưng khi chúng ta đang điền các số tự nhiên thôi đã có bao nhân một bánh Đà 3 X2 bóng 6 bài 11 loại bóng bà tiếp đến bốn với một bóng 44 X2 = 84 với một loại bánh 4 cuối cùng hai như một bằng hai Hai X2 = 4 2 nhân 1 = 2 tất cả các số nhà chúng ta được hạ bà xuống 36 0,43 10 tiết không nhóm 11 cộng 13 bằng bốn Bốn cộng 18 = 12 12 + 12 = 14 biết 4 nhóm hộp 31 cộng 14 tầng 5 năm + 4 = 9 Anh Hạnh hay xuống Ừ Từ đây chúng mình xem đánh một dấu phẩy vào vị trí này nhé nhưng mà tại sao chúng mình lại phải đánh dấu phẩy vào vị trí này nghỉ làm thế nào để tao biết đặt dấu phẩy vào đâu sao đúng Chúng mình có một quy tắc nhất đó chính là đầu tiên để biết xem chúng ta đánh dấu phẩy vào đâu chúng ta sẽ đến xem và phần thập phân của hai thửa số đang có tất cả bao nhiêu chữ số ở ví dụ này chúng ta đếm được một hai ba bốn bốn chữ số phần thập phân sau đó chúng ta sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích ra đấy nhiều chữ số kể từ phải sang trái tức là đây chúng ta đến được bốn chữ số ở phần thập phân như vậy Ở tích ta đến từ phải qua trái đá 12 bà và 4 và đáng có dấu phẩy vào đây rất là đơn giản phải không nào vì vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập này rồi nhé