If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Nhân số thập phân: hàng của số thập phân

Sử dụng kiến thức về hàng của số thập phân để nhân 2,91x3,2. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

thì mình sẽ cần phải lấy 2,91 nhân với 3,2 m bây giờ các bạn hãy tạm dừng thì đầu lại và xem xem mình có thể tự giải được bài toán này không nhé cách mà mình sẽ sử dụng để giải bài toán này đó chính là mình sẽ viết lại 2,91 290 khi chia cho một trăm Và khi bình chia một số cho một trăm thì mình sẽ cần di chuyển dấu phẩy thập phân qua hai chữ số về bên trái và mình sẽ có được 2,91 kết hợp lý Đúng không nhỉ Nếu mình lấy hai Và mình nhân nào với 100 thì mình sẽ được 200 200 và sau đó thì mình chia theo 100 thì mình sẽ được 2 vì vậy nên là 2,91 thì sẽ bằng 291 chia cho 100 từ tương tự như vậy thì mình cũng có thể viết 3,2 số trang 32 khi siêu sao 10 có phải điều này thú vị ở đâu nhỉ Mình có thể nhìn thấy là 2,91 x 3,2 thì cũng sẽ giống như 2,91 cá nhân 3,2 bằng Ừ cái gì viết là 2,91 thì mình có thể biết là 291 chia cho 100 số 291 chia cho 100 A và thay vì viết 3,2 thì mình có thể viết là 32/10 A và mình sẽ viết ạ bằng số 291 x32 Đi nhanh về 32 khi chia cho 100 Ừ rồi chia cho 10 em chia sau 10 ạ Và bây giờ thì mình có thể viết lại là số 291 x32 A và chia cho 1000 chia cho một trăm rồi sau đó chia cho 11 lần nữa thì tức là bằng chia cho 1000 ở chỗ này ở thời tiết là chia cho 1000 có điều này thú vị ở đâu nhỉ Mình đã biết cách lấy 291 x32 rồi và mình cũng đã biết cách di chuyển dấu phẩy thập phân khi mà chia cho 1.000 vậy nên mình sẽ lấy 291 x32 trước mình sẽ biết ở đây 291 nhân với a32 anh xóa các bạn có thể không Mình vừa viết lại phép tính này mà không có dấu phẩy thập phân Dĩ nhiên là hai phép tính này thì có những số lượng khác nhau để đi từ cách này cho đến tích này thì mình cần phải chia cho 1.000 Bây giờ thì mình sẽ tính 291 x32 nhé 2 X1 = 2 này hay x 9 = 18 viết tạo nhiều 12 nhân 2 bằng 4 thêm một là năm A và mình sẽ bắt đầu như vậy ta thì mình sẽ viết một số 0 ở đây bởi vì đây không phải là ba đâu mà đây là 30 số 3 nằm ở hàng chục bật lên đây sẽ là 30 mình biết có số 0 ở đây 30 như một sẽ là 33 X1 = 3 nhưng các bạn để ý nhất ba lần một hàng chục cơ tiếp theo mình có 3 nhân 9 = 27 a359 bằng 27 tiết 7 nếu 2 a32 bằng sáu thêm hay là 8 ạ Và bây giờ thì mình sẽ cộng lại thì mình sẽ có 28 với ba là 11 viết một nhớ 16 cộng với 7 là 13,3 nhóm 11 cộng 8 là chín vậy mình sẽ có kết quả là 9.312 mình sẽ lấy 9.312 chia cho 1000 Anh bằng bao nhiêu nhỉ Mình sẽ viết hàng 9.300 12,0 trước A và khi mình chia một số cho một nghìn thì mình sẽ cần di chuyển dấu phẩy thập phân qua ba chữ số về bên trái khi cho 10 này chia cho 100 nè bạn chia cho 1.000 vậy nên kết quả sẽ là 9,3 12 là 9,3 2012 à khi chia cho 1000 thì mình sẽ được kết quả là 9,3 2012 thì mình sẽ tiết ở bên này 9 phẩy số 312 và các bạn có thể nhận thấy một điều rất thú vị ở đây ở trong phép tính này thì mình thấy là có ba số ở phía sau dấu phẩy thập phân một số này hay số này ba số có tổng cộng 3 chữ số ở phía sau dấu phẩy thập phân ở đây cũng có 1 2 3 3 chữ số ở phía sau dấu phẩy giảm phân tại sao lại thế nhỉ chúng mình hãy cùng Nghĩa nhé khi chúng ta đã viết lại thành 291 chia 100 A và 32 chia cho 10 I finally cho 100 rồi lại chia cho 10 nữa thì cũng tương đương với việc là có ba chữ số ở phía sau dấu phẩy thập phân vậy nên chúng ta đã tạm thời bỏ được dấu phẩy thập phân nhưng sau đó chúng ta lại phải đưa lại dấu phẩy thập phân bằng cách là chúng ta sẽ đếm số chữ số ở phía sau dấu phẩy thập phân có ở trong phép tính ban đầu ở đây là một hai ba chữ số ở sau dấu phẩy thập phân bây giờ thì mình có thể kiểm tra lại xem mình đã làm đúng chưa Ừ từ 2,91 đến 291 thì mình phải nhân với 100 Ừ từ 3,2 đến 32 thì mình cần phải nhân với 10 phút đi tổng cộng là chúng ta đã nhân với 1.000 vậy nên tích của phép tính giữa hai số tự nhiên 291 x32 sẽ gấp 1.000 lần các cụ pháp tính 2,91 X 3,2 và Đó cũng là lý do chúng ta có 3 chữ số ở phía sau dấu phẩy thập phân