If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 9: Phép nhân số thập phân

Hiểu về phép nhân số thập phân

Vấn đề

Huyền biết rằng 923, times, 26, equals, 23, space, 998.
Hãy sử dụng điều đó để giúp Huyền tính 9, comma, 23, times, 2, comma, 6.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?