If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng thời gian (giây, phút, và giờ)

Vấn đề

Chọn đơn vị phù hợp nhất cho quãng thời gian gọi điện thoại.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?