If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng thời gian (giây, phút và giờ)

Vấn đề

Chọn đơn vị phù hợp nhất cho quãng thời gian cần thiết để đọc tin nhắn.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?